Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Úpravna vody pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
Sender Lenka Lacinová
Sender organization Krajská zdravotní, a.s. [CRN: 25488627]
Recipient All (including public)
Date 24.04.2023 11:04:15
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 + nové znění obligatorního návrhu smlouvy

Vážení,
v příloze je vám k dispozici Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a nové znění obligatorního návrhu smlouvy.
Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem
Lenka Lacinová


Attachments
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (601.95 KB)
- Příloha č. 4 - Obligatorní návrh smlouvy_nové znění 24.4.2023.doc (155.00 KB)