Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace a rozšíření vozového parku KZ a.s. III., vozidla kategorie N1 dodávky - část 7: N1 – velké dodávky – VII.
Odesílatel Lenka Lacinová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2023 09:51:15
Předmět Oznámení zadavatele č. 1

Zadavatel oznamuje úpravy v technické specifikaci.
V souvislosti s oznámením zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.


Přílohy
- Technická specifikace N1 - dodávka 1ks_aktualizováno 30.1.2023.docx (20.91 KB)