Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky aktivních prvků “Switch“ pro Krajskou zdravotní a.s.
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2021 13:04:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č 1.pdf (136.20 KB)