Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 1: Vložky porodnické
Odesílatel Hana Panznerová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2020 16:13:39
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ; změna - nová lhůta

Vážení,
v příloze posíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce Dodávky materiálu pro inkontinenci.
Zadavatel zároveň upozorňuje na změnu lhůty pro podání nabídek ve všech částech této veřejné zakázky.
S pozdravem,
Ing. Hana Panznerová


Přílohy
- 1947_vysvětlení zadávací dokumentace_1.pdf (223.95 KB)