Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce IV.
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2019 15:45:18
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vzhledem k podané námitce se zadavatel rozhodl vyhovět námitce a tím ze zadávací dokumentace zneplatňujeme bod 10.2. Dále zveřejňujeme aktualizaci PD.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která je zveřejněna na profilu zadavatele.


Přílohy
- Intermediární péče VZT specifikace_ZM03_2019.xls (39.00 KB)
- JIP Kardio VZT TZ - BEZ NÁZVŮ JEDNOTEK.doc (82.50 KB)
- KALM014 - Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Kra....xlsx (283.92 KB)