Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2019 14:08:28
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje aktualizaci projektové dokumentace a výkazu výměr. Konkrétně byla provedena aktualizace těchto částí:
D.1.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

Dále zadavatel doplňuje přílohu č. 5 – Základní požadavky ke zpracování POV

V souvislosti s tím prodlužuje termín pro podání nabídek.
Termín je uveden na profilu zadavatele.


Přílohy
- D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky.zip (6.57 MB)
- Soupis prací.zip (333.62 KB)
- Příloha č. 5.pdf (182.26 KB)