Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Páteřní routery pro Krajskou zdravotní, a.s.
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2019 14:00:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.zip (800.65 KB)