Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou SEVOFLURAN
Odesílatel Radka Chladová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.12.2018 07:53:01
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na znění obligatorního návrhu rámcové dohody. Důvěrné údaje a sdělení je dodavatel oprávněn v zadávacím řízení označit v souladu s § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s údaji a sděleními označenými za důvěrné je zacházeno (důvěrně) v souladu s právními předpisy.


Přílohy
- Vysvetleni ZD c.02 Sevofluran.pdf (978.69 KB)
- Příloha č. 5 Obligatorní návrh smlouvy o výpůjčce UPRAVENA.doc (99.00 KB)