Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Páteřní routery pro Krajskou zdravotní, a.s.
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Krajská zdravotní, a.s. [IČO: 25488627]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2018 11:44:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (1.04 MB)