Veřejná zakázka: Laboratorní vyšetřování k průkazu známek infekce dárců krve a/nebo krevní složky pro Transfuzní oddělení MNÚL, o.z., a Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 3833
Systémové číslo: P24V00000061
Datum zahájení: 23.02.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Laboratorní vyšetřování k průkazu známek infekce dárců krve a/nebo krevní složky pro Transfuzní oddělení MNÚL, o.z., a Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do části 1 !!!
............................................................................

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění:
• řádných a včasných dodávek vázaného spotřebního materiálu (tzv. diagnostických souprav, reagencí) potřebného pro sérologické a molekulárně genetické (NAT) vyšetřování infekčních markerů u dárců krve a/nebo krevní složky pro účely výroby transfuzních přípravků a/nebo suroviny pro další výrobu a
• bezplatná výpůjčka technologií (analyzátorů), včetně dodávky a instalace úpravny vody vhodné pro zajištění provozu nabízených analyzátorů (v případě, že není pro provoz analyzátorů použitelná voda získaná reverzní osmózou, či je vyžadováno napojení na zdroj vody), dodávky a instalace záložního zdroje (UPS) s dostačující kapacitou pro chod analyzátorů při výpadku elektrické energie, dodávky a instalace tiskárny, klimatizační jednotky a čtečky čárových kódů a zajištění jejich servisu („předmět výpůjčky“),
a to po dobu 60 měsíců.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 67 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy