Veřejná zakázka: Pořízení RTG skiaskopického přístroje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 277
Systémové číslo: P14V00000003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.01.2014
Nabídku podat do: 16.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení RTG skiaskopického přístroje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Pořízení RTG skiaskopického přístroje

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  V důsledku havarijního stavu na Centrálních operačních sálech, který byl způsoben poruchou skiaskopického přístroje, jejíž odstranění je pro zadavatele nerentabilní vzhledem k finanční náročnosti opravy, je zadavatel nucen bezodkladně pořídit nový RTG skiaskopický přístroj, aby byl schopen zajistit nekolizní provoz traumatologických a neurochirurgických sálů.
  Aby zadavatel předešel bezprostřednímu ohrožení života a zdraví pacientů, zajistil krátkodobé zapůjčení odpovídajícího přístroje, který byla schopna v dané situaci poskytnout pouze společnost CHIRONAX ESTRAL. spol. s r.o.

  S ohledem na havarijní stav jsou splněny zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, a to za splnění podmínek daných ustanovením § 23 odst. 4 písm. b) Zákona, podle kterého může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění tehdy, jestliže je veřejnou zakázku nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://91.214.192.55)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky