Veřejná zakázka: Oftalmologický operační mikroskop

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1355
Systémové číslo VZ: P18V00000247
Evidenční číslo zadavatele: 1355/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-029298
Datum zahájení: 10.09.2018
Nabídku podat do: 15.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oftalmologický operační mikroskop
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:
• jeho montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
• provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
• ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace,
• instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži.,
• předání všech příslušných dokladů,
• záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy,
• likvidace obalového materiálu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 892 562 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky