Veřejná zakázka: Systém SPECT pro oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o.z.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1162
Systémové číslo VZ: P18V00000054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-003436
Datum zahájení: 02.02.2018
Nabídku podat do: 12.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém SPECT pro oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o.z.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístroje) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:
 úpravy pracoviště pro instalaci a řádný provoz nabízeného přístroje, jeho montáže, instalace a uvedení dodaných zařízení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti (viz bod 8 zadávací dokumentace)
 provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize atd.)
 ověření deklarovaných technických parametrů
 instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, včetně opakovaných instruktáží zdravotnických pracovníků v průběhu záruční doby
 předání všech příslušných dokladů,
 likvidace obalového materiálu,
 záruční servis za dále uvedených podmínek

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky