Veřejná zakázka: Zabezpečení provozu informačního systému Apothéke pro Krajskou zdravotní, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 108
Systémové číslo VZ: P13V00000031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 348796
Počátek běhu lhůt: 14.11.2012
Nabídku podat do: 05.12.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zabezpečení provozu informačního systému Apothéke pro Krajskou zdravotní, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem jednacího řízení o veřejné zakázce je uzavření smlouvy na zabezpečení provozu informačního systému Apothéke pro Krajskou zdravotní, a.s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Firma Centron-Ing. Martin Bencko se sídlem K Ryšánce 1592/22,, Praha 4 - Krč, PSČ 147 00 je původním dodavatelem a výrobcem informačního systému Apothéke, který je v současné době ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. využíván. Dodavatel je jediným vykonavatelem majetkových autorských práv uvedeného informačního systému.

  Z důvodů ochrany výhradních práv a technické nemožnosti zajistit plnění předmětu veřejné zakázky jiným dodavatelem, jsou splněny zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, a to za splnění podmínek daných ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) Zákona, podle kterého může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z důvodu ochrany výhradních práv a z technických důvodů pouze určitým dodavatelem, kterým je v daném případě firma Centron- Ing. Martin Bencko.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky