Veřejná zakázka: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - projektové práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1026
Systémové číslo VZ: P17V00000107
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024024
Datum zahájení: 30.08.2017
Nabídku podat do: 03.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - projektové práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby včetně projektu interiéru a lékařské technologie k investičnímu záměru na přístavbu ke stávajícímu pavilonu Interny, ve které by mělo být umístěno nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu. Součástí záměru je dále reorganizace stávajícího gastroenterologického pracoviště v 1. PP pavilonu Interny. Součástí plnění bude i zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na základě zpracované projektové dokumentace bude také vyhotoven soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a kontrolní položkový rozpočet.

Dále je součástí předmětu plnění součinnost zhotovitele při realizaci veřejné zakázky a také závazek zhotovitele na vyžádání vykonávat autorský dozor při realizaci stavby dle projektové dokumentace zpracované na základě této veřejné zakázky.

V rámci projektové dokumentace bude také zpracováno nové dopravní řešení vyvolané umístěním přístavby, nový přístřešek u hlavního vchodu do zájmového pavilonu a současně nová vstupní hala s recepcí.

V projektové dokumentaci bude nutné zohlednit plánovaný komunikační koridor, kterým se zamýšlí propojení plánovaného pavilonu urgentní medicíny se stávajícím pavilonem interních oborů, a to zejména z pohledu stavebně konstrukčního řešení objektu (statiky budovy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Samostatné oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky