Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Smlouva o spolupráci-1450/17- Novartis, prezentace firmy 18.10.2017
2LEK-H234419 18.10.2017
2LEK-H234420 18.10.2017
2LEK-H234421 18.10.2017
2SZMks234436 18.10.2017
2SZMks234440 18.10.2017
2600084137 - ABEL 18.10.2017
Smlouva o dílo, zpracování Koncepce systému zásobování teplem a el. energií 17.10.2017
Smlouva o dílo-1637/17-Ing. Vladimír Skalník 17.10.2017
Smlouva o provedení amalýzy současného stavu ochrany osobních údajů-1459/17- JUDr. Martin Fejfárek 17.10.2017
2SZMks234269 17.10.2017
2SZMks234413 17.10.2017
2SZM234310 17.10.2017
2SZM234312 17.10.2017
2SZM234313 17.10.2017
2SZM234321 17.10.2017
2SZM234322 17.10.2017
2SZM234327 17.10.2017
2SZM234328 17.10.2017
2SZM234330 17.10.2017