Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
6600022191-Seneka 9 01.09.2017
6600022192 - Activa 9 01.09.2017
Dohoda o poskytování prémie z obchodní spolupráceza odběr výrobků-1204/17-Pfizer 31.08.2017
Kupní smlouva- 1029/17- mikroskop Nikon Eclipse E 200 31.08.2017
KZ_OOKC_2600081981_objednávka 31.08.2017
KZ_OOKC_2600082184_objednávka 31.08.2017
KZ_OOKC_2600082186_objednávka 31.08.2017
KZ_OOKC_2600082187_objednávka 31.08.2017
KZ_OOKC_2600082188_objednávka 31.08.2017
KZ_OOKC_3600047977_objednávka 31.08.2017
Smlouva o dílo- 1239/17- Zdeněk Fojtík- Malby pavilon I NemDC 31.08.2017
2LEK-H229869 31.08.2017
2SZM-D229944 31.08.2017
2SZMks229925 31.08.2017
2SZMks230032 31.08.2017
2SZM229961 31.08.2017
2SZM229970 31.08.2017
2SZM229979 31.08.2017
2SZM229983 31.08.2017
2SZM229986 31.08.2017