Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o přepravě zdravotnického a dalšího personálu a zdravotnického a dalšího materiálu vč. dodatků č. 1-9 30.12.2002
Smlouva o dílo č. 291101 - RTG optimus 50 vč. dodatků do č. 6 27.02.2002
Smlouva o likvidaci zdravotnického odpadu 11.02.2002
smlouvě o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 2000083 (Příloha č.1), likvidace směsného komunálního odpadu, nem. TP - RHB stacionář 08.01.2002
1600019585 servis a opravy výtahů KZ 3/2021 07.04.2001
Smlouva o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 600671 (Příloha č.1), likvidace separovaného odpadu, 04.04.2001
smlouvě č. 100671, Likvidace odpadu 200201, nem. TP 04.04.2001
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 22.11.2000
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.06.1999
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.06.1999
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.06.1999
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 09.06.1999
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 08.06.1999
Nájemní smlouva vč. dodatků 23.02.1999
Smlouva o nájmu nebytových prostor vč. dodatků 01.04.1994
Smlouva o nájmu a zajištění vybraných služeb vč. dodatků 01.01.1994
Nájemní smlouva + dodatek č. 1 - 17 14.06.1993