Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
Dodávka zdravotnických přístrojů 2016 - část 3 - Ultrazvukový přístroj - 872 11.01.2017
Nájemní smlouva - Samsung Medison HS70A - digitální barevný ultrazvukový přístroj včetně příslušenství pro potřeby gynekologicko-porodnické kliniky 11.01.2017
Dodávka zdravotnických přístrojů 2016 - část 2 - Skiaskopický přístroj s C ramenem - 871 05.01.2017
277-17 Nadace pro dlouhodobě nemocné - Darovací smlouva - přístroj PHYSIOGO 200A 04.01.2017
Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Kardiologické kliniky Krajské zdravotní , a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z._879 30.12.2016
Smlouva ST_17-36153_18-01, o dodávce tepelné energie 30.12.2016
2279/16 DODÁVKA TEPELNÉ ENERGIE PRO NEMOCNICI MOST, O. Z._912 30.12.2016
2278/16 Rámcová dohoda Dodávky fludeoxyglukozy pro Krajskou zdravotní, a.s. 28.12.2016
ADLER Czech, a.s. 16.12.2016
2120/16 KZ - pořízení zdravotnických přístrojů 2016 část 3_855 15.12.2016
2116/16 KZ - pořízení zdravotnických přístrojů 2016 část 2_854 07.12.2016
2117/16 KZ - pořízení zdravotnických přístrojů 2016 část 1_853 07.12.2016
2118/216 KZ - pořízení zdravotnických přístrojů část 2016 7_859 07.12.2016
2119/16 KZ - pořízení zdravotnických přístrojů 2016 část 6_858 07.12.2016
2121/16 KZ - pořízení zdravotnických přístrojů 2016 část 4_856 07.12.2016
„Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - 814 05.12.2016
2081/16 Nahrazení stávajícího řešení webproxy, mailproxy a firewallu pro Krajskou zdravotní, a.s._877 02.12.2016
Smlouva o dílo - příprava studie potřeb Objednatele v oblasti řízení oběhu dokumentů ve společnosti 01.12.2016
Smlouva o poskytování a úhradě pracovnělékařských služeb 252-17 01.12.2016
Smlouva o klinickém hodnocení EFAC II 35514 30.11.2016