Contracts catalog

between
from
Title Date of contract
2SZMks237739 22.11.2017
2SZM237735 22.11.2017
2103/17 Smlouva o dílo Okna budova G MNUL_1034 22.11.2017
2600085299 JARKOVSKÝ 22.11.2017
2600085312-Gastroplus 22.11.2017
2600085317 - Gastroplus 22.11.2017
3SZMks237730 22.11.2017
4600069705_Linet 22.11.2017
5/Dop - 2017 - Objednávka 2600085349 22.11.2017
Dodatek ke smlouvě na klinické hodnocení-2116/17-protokol RIVAROWDVT3002 21.11.2017
Klinické hodnocení RDEA594401 21.11.2017
KZ_OOKC_2600084787_objednávka 21.11.2017
KZ_OOKC_4600069661_objednávka 21.11.2017
KZ_OOKC_4600069663_objednávka 21.11.2017
KZ_OOKC_4600069664_objednávka 21.11.2017
Smlouva o dílo-1652/17- TM bau s.r.o., zřízení veřejné lékárny v pavilonu A NemMO 21.11.2017
Smlouva o dílo-1767/17- TSM Mostu, Rekonstrukce vozovky 21.11.2017
Smlouva o výpůjčce-1689/17- Medisyner, UZ zařízení Honda Electronics 21.11.2017
Smlouva o výpůjčce-1712/17-Medtronic Czechia 21.11.2017
1600014160 - EKOFIN PC spol. s r. o. 21.11.2017