Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva-1675/17- LINET, dětské polohovatelné lůžko 22.11.2017
KZ_OOKC_2600085303_objednávka 22.11.2017
Smlouva o dílo-1669/17- HAVI, likvidace komínového tělesa 22.11.2017
Smlouva o spolupráci-1715/17- STATIM, MONTEL 22.11.2017
Smlouva o výpůjčce-1672/17- Arjo Czech Republic, zvedák pro pacienty 22.11.2017
Smlouva o výpůjčce-1672/17- Arjo Czech Republic, zvedák pro pacienty 22.11.2017
1002/2017 Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - projektové práce - III. 22.11.2017
1600014161_EXPOZITURA,s.r.o._zámečnické práce_NEMDC_KZ,a.s. 22.11.2017
2SZMks237717 22.11.2017
2SZMks237739 22.11.2017
2SZM237735 22.11.2017
2103/17 Smlouva o dílo Okna budova G MNUL_1034 22.11.2017
2600085299 JARKOVSKÝ 22.11.2017
2600085312-Gastroplus 22.11.2017
2600085317 - Gastroplus 22.11.2017
3SZMks237730 22.11.2017
4600069705_Linet 22.11.2017
5/Dop - 2017 - Objednávka 2600085349 22.11.2017
Dodatek ke smlouvě na klinické hodnocení-2116/17-protokol RIVAROWDVT3002 21.11.2017
Klinické hodnocení RDEA594401 21.11.2017