Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
2SZM237762 23.11.2017
2SZM237767 23.11.2017
2SZM237771 23.11.2017
2SZM237781 23.11.2017
2SZM237782 23.11.2017
2SZM237787 23.11.2017
2SZM237796 23.11.2017
2SZM237799 23.11.2017
2SZM237800 23.11.2017
2SZM237810 23.11.2017
2SZM237816 23.11.2017
2SZM237817 23.11.2017
2600085333 - ABEL 23.11.2017
4SZMks237895 23.11.2017
5SZMks237893 23.11.2017
darovací smlouva-1670/17- antidekutibní matrace 22.11.2017
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo-1766/17- INVESTSERVIS 22.11.2017
Dodatek č.1 kr Smlouvě o provední klinického hodnocení-1713/17- Janssen Cilag 22.11.2017
Dohoda o relizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení-1684/17-Inpos-projekt 22.11.2017
Kupní smlouva- 1671/17- RADIX CZ,flexibilní cysto- ureteroskop 22.11.2017