Smlouva: Objednávka IP_1600014745_Stapro s.r.o._Implementace modulu Mobilní vizita do FE na odd. Dětské chirurgie

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3054
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč vč. DPH: 87 120,00

Název (předmět)

Objednávka IP_1600014745_Stapro s.r.o._Implementace modulu Mobilní vizita do FE na odd. Dětské chirurgie

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
  • IČO: 25488627
  • Poštovní adresa:
    Sociální péče 3316/12A
    401 13, Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Registr smluv - pověřené osoby
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy