Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky spotřebního materiálu – Ošetřovatelská péče pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 29.05.2020
Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Iktové centrum
nadlimitní Zadávání 29.05.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Artroskopická sestava s 4K rozlišením
nadlimitní Příjem nabídek 26.05.2020 30.06.2020 10:00
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro Krajskou zdravotní, a.s., 2020, část 2 jednorázové rukavice
nadlimitní Příjem nabídek 25.05.2020 25.06.2020 10:00
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro Krajskou zdravotní, a.s., 2020, část 1 drogistické a hygienické prostředky
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2020 25.06.2020 10:00
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro Krajskou zdravotní, a.s., 2020
nadlimitní Zadávání 21.05.2020
Dodávka a montáž žehlící linky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III.
nadlimitní Příjem nabídek 19.05.2020 23.06.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – část 1 - Anesteziologické přístroje s monitory vitálních funkcí včetně kontinuálního měření analgezie pro ARO - Nemocnice Chomutov, o.z
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2020 19.06.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 3 - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2020 19.06.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2 - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2020 02.07.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dodávka anesteziologických přístrojů
nadlimitní Zadávání 15.05.2020
Mobilní zvedáky pro pacienty, nemocnice Most, o.z., Mobilní zvedák pro pacienty část 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2020 02.06.2020 10:00
Dodávky identifikačních náramků pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2020 28.05.2020 10:00
Mobilní zvedáky pro pacienty, nemocnice Most, o.z., Zvedák pro pacienty část 2
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 02.06.2020 10:00
Mobilní zvedáky pro pacienty, nemocnice Most, o.z.
VZ malého rozsahu Zadávání 14.05.2020
všechny zakázky