Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační světla pro COS - Nemocnice Chomutov, o.z. II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 27.01.2022 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Videoendoskopický systém pro Gastroenterologické odd. - Nemocnice Děčín, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2022 14.02.2022 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Transportní ventilátory pro ARO - Nemocnice Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2021 02.02.2022 10:00
Dodávky tekutých pracích prostředků pro prádelenský provoz pro Krajskou zdravotní, a.s. 2021
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2021 25.01.2022 10:00
Dodávky léčivých přípravků k léčbě hypercholesterolémie – Léčivé přípravky s účinnou látkou EVOLOKUMAB II
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2021 25.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou IXEKIZUMAB II
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2021 25.01.2022 13:00
Dodávky baterií pro Krajskou zdravotní, a. s. 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.12.2021 03.01.2022 10:00
Komunikační agentura pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2021 16.02.2022 10:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou CIPROFLOXACIN 2021 - část 2: Léčivé přípravky s účinnou látkou CIPROFLOXACIN perorální forma
nadlimitní Hodnocení 08.12.2021 12.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou CIPROFLOXACIN 2021
nadlimitní Zadávání 08.12.2021
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ERTAPENEM 2021
nadlimitní Hodnocení 08.12.2021 12.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LINEZOLID 2021 - část 2: Léčivé přípravky s účinnou látkou LINEZOLID perorální forma
nadlimitní Hodnocení 08.12.2021 12.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LINEZOLID 2021 - část 1: Léčivé přípravky s účinnou látkou LINEZOLID parenterální forma
nadlimitní Hodnocení 08.12.2021 12.01.2022 13:00
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou LINEZOLID 2021
nadlimitní Zadávání 08.12.2021
Novostavba hlavní budovy, přístavba křídla emergence, zřízení lahvové stanice medicinálních plynů, energocentra a demoliční práce v rámci I. etapy modernizace pracoviště Rumburk metodou DB
nadlimitní Hodnocení 08.12.2021 14.01.2022 14:00
všechny zakázky