Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM PENICILINOVÉ ŘADY II
nadlimitní Zadávání 30.10.2020
Dodávky transfuzních a infuzních setů pro spádovou infuzi
nadlimitní Zadávání 30.10.2020
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ADALIMUMAB 2020 II - část 1: Léčivý přípravek s účinnou látkou ADALIMUMAB - HUMIRA inj.
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2020 26.11.2020 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ADALIMUMAB 2020 II - část 2: Léčivé přípravky s účinnou látkou ADALIMUMAB
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2020 26.11.2020 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ADALIMUMAB 2020 II
nadlimitní Zadávání 22.10.2020
Dodávka a montáž vybavení interiéru lékárny spol. Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 06.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 9: Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Most, o.z., Urologické oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 8: Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Teplice, o.z., ARO oddělení, Interní oddělení, oddělení Chirurgie JIP)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 7: Kardiologická ultrazvuková sonda (Nemocnice Děčín, o.z., Dětské a dorostové oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 6: Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Chomutov, o.z., Rehabilitační oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 1:Přenosný ultrazvukový přístroj (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 5: Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Chomutov, o.z., Neurologické oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 4: Echokardiografický přístroji II. (Nemocnice Chomutov, o.z., Interní oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 3: Echokardiografický přístroj I. (Nemocnice Chomutov, o.z., Interní oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky II.část 2: Ultrazvukový přístroj (Nemocnice Chomutov, o.z., Gynekologicko-porodnické oddělení)
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 25.11.2020 10:00
všechny zakázky