Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – Komunikační a signalizační systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2020 04.03.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Infúzní technika
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2020 24.03.2020 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku II - část 1: Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně vč. měření SpO2 pro MNUL, o. z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 25.02.2020 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku II - část 4: Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér aEEG pro N. Most,o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 25.02.2020 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku II - část 3: Monitor mozkových funkcí vč. monitorování obou hemisfér aEEG pro MNUL, o. z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 25.02.2020 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku II - část 2: Monitor NIRS pro měření regionální saturace tkáně vč. měření SpO2 pro N. Most,o.z.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 25.02.2020 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Přístroje pro diagnostiku mozku II
VZ malého rozsahu Zadávání 14.02.2020
10. Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s., OPRAVY část 10 Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 16.03.2020 13:00
9. Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s., OPRAVY část 9 Teplice
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 16.03.2020 13:00
8. Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s., OPRAVY část 8 Most
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 16.03.2020 13:00
7. Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s., OPRAVY část 7 Chomutov
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 16.03.2020 13:00
6. Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s., OPRAVY část 6 Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 16.03.2020 13:00
5. Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s., REVIZE část 5 Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 09.03.2020 13:00
4. Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s., REVIZE část 4 Teplice
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 09.03.2020 13:00
3. Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s., REVIZE část 3 Most
nadlimitní Příjem nabídek 11.02.2020 09.03.2020 13:00
všechny zakázky