Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ultrazvuky I.
nadlimitní Zadávání 09.07.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Sterilizátory
nadlimitní Zadávání 09.07.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Endoskopické věže
nadlimitní Zadávání 09.07.2020
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mycí a dezinfekční automaty
nadlimitní Zadávání 09.07.2020
Krajská zdravotní, a.s. – Ochrana měkkých cílů v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2020 24.07.2020 13:00
Dodávky polštářů a přikrývek pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2020 20.07.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dětská lůžka I. - část 1: Inkubátor
nadlimitní Příjem nabídek 07.07.2020 11.08.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dětská lůžka I. - část 3: Lůžko vyhřívané resuscitační a standardní
nadlimitní Příjem nabídek 07.07.2020 11.08.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dětská lůžka I. - část 2: Lůžko vyhřívané
nadlimitní Příjem nabídek 07.07.2020 11.08.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dětská lůžka I.
nadlimitní Zadávání 07.07.2020
Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. II. - část 1: Ostatní síta a sterilizační kontejnery
nadlimitní Příjem nabídek 03.07.2020 10.08.2020 10:00
Upgrade neurochirurgické navigace
podlimitní Příjem nabídek 03.07.2020 07.08.2020 10:00
Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. II. - část 2: Laparoskopické instrumentárium
nadlimitní Příjem nabídek 03.07.2020 10.08.2020 10:00
Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. II.
nadlimitní Zadávání 03.07.2020
Mobilní zvedáky pro pacienty, nemocnice Most, o.z. II., Zvedák pro pacienty část 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2020 10.07.2020 10:00
všechny zakázky