Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje – separátor krevních složek II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Vybudování centrálního záložního zdroje UPS 40kVA, včetně vybudování nových zálohových okruhů pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 01.06.2021 10:00
Ultrazvukový přístroj pro Emergency, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 09.06.2021 10:00
Transportní lůžko pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín, o. z. II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PERTUZUMAB 2021
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 31.05.2021 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PALBOCIKLIB
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 16.06.2021 10:00
Dodávka léčivých přípravků k léčbě roztroušené sklerózy
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 31.05.2021 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PANITUMUMAB 2021
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 31.05.2021 10:00
Dodávka léčivých přípravků s kombinací účinných látek ELBASVIR a GRAZOPREVIR 2021
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 31.05.2021 10:00
Koagulometry pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2021 16.06.2021 10:00
Laboratorní vyšetřovací metody – Systém pro automatické izolace nukleových kyselin III.
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2021 25.05.2021 10:00
EKG přístroje včetně pozáručního servisu II.
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2021 24.05.2021 10:00
Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody - část 2 - Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení a Nemocnice Děčín, o.z., Nefrologicko-dialyzační oddělení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2021 26.04.2021 10:00
Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody - část 1- Přístroj pro kontinuální dialýzu CRRT (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2021 26.04.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody
VZ malého rozsahu Zadávání 15.04.2021
všechny zakázky