Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění MS licencí pro Krajskou zdravotní, a.s. 2023 II.
nadlimitní Zadávání 27.09.2023
Revize výtahů, plošin a zdvihacích zařízení a vyprošťování osob, zvířat a majetku ze zdvihacích zařízení v Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 26.09.2023
Dodávky tonerů pro Krajskou zdravotní, a.s. 2023
nadlimitní Zadávání 26.09.2023
Nákup nákladního automobilu N2 se zvedacím čelem pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 12.10.2023 10:00
Modernizace a rozšíření vozového parku KZ a.s. IV., M1 střední třída nebo SUV 3 ks
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 10.10.2023 10:00
Pronájem oftalmologického optického koherentního tomografu (OCT) pro Krajskou zdravotní a.s. – Masarykovu Nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 09.10.2023 10:00
Provádění revizní činnosti na systémech EPS v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. II.
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 06.10.2023 10:00
Modernizace a rozšíření vozového parku Krajské zdravotní a.s. IV. – vozidlo kategorie N1 - dodávka
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 03.10.2023 10:00
Informační systém pro plánování a vykazování směn zdravotníků v Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 20.10.2023 10:00
Nová budova laboratoří – modulární stavba, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk - Design and Build
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2023 18.10.2023 00:00
Příprava a podání žádosti o podporu z OPŽP – poradce/administrátor
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2023 25.09.2023 10:00
REACT-EU 98 – Optický spektrometr ICP OES pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2023 17.10.2023 10:00
Speciální sedací nábytek pro operační sály a zdravotnické provozy pro Krajskou zdravotní, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 05.10.2023 10:00
Dodávky transportních lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 05.10.2023 00:00
REACT-EU 98 – Zařízení pro automatizovanou iontovou analýzu biologických vzorků pomocí vysokoenergetického paprsku světla II.
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 12.10.2023 10:00
všechny zakázky