Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva č. 1: Myčky podložních mís, KZ, a.s. - MNUL, NEMTP
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 23.07.2024 10:00
Modernizace vzduchotechniky centrální sterilizace CS I v pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - projektový a inženýrský servis
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 02.08.2024 10:00
Dodávky osobních zdravotnických vah pro Krajskou zdravotní, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 22.07.2024 11:00
Jednorázová dodávka tabletových systémů Combiset pro Krajskou zdravotní, a.s. 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 22.07.2024 10:00
Část 4 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou analyzátoru na principu FEIA
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 14.08.2024 10:00
Část 3 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou procesoru pro imunoblot/dot
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 14.08.2024 10:00
Část 2 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou fluorescenčního mikroskopu
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 14.08.2024 10:00
Část 1 - Diagnostické soupravy s výpůjčkou zařízení pro metodu ELISA
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 14.08.2024 10:00
Dodávky diagnostických souprav s výpůjčkou laboratorních přístrojů pro oddělení laboratorní imunologie
nadlimitní Zadávání 10.07.2024
Paměťové moduly pro servery Krajské zdravotní a.s. II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 22.07.2024 10:00
Přístroje pro nepřímou masáž srdce pro Krajskou zdravotní, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2024 15.07.2024 10:00
Oprava 2 ks výtahů v areálu Krajské zdravotní, a.s. nemocnice Most, o. z.
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 15.07.2024 10:00
Dodávky kancelářského papíru pro Krajskou zdravotní, a.s., 2024
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 06.08.2024 10:00
REHABILITACE – Rehabilitační robotický systém pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 13.08.2024 10:00
Oprava výtahu č. 8 – budova D a č. 16 – budova E – v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 14.08.2024 10:00
všechny zakázky