Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou DEXMEDETOMIDIN
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou SUFENTANIL 2020
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou SEKUKINUMAB 2020
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou PAZOPANIB 2020
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Modernizace výtahů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 23.04.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 1: Jednorázové kojenecké lahvičky se savičkou a krytkou
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 9. Likvidátory a neutralizátory pachů ve zdravotnictví
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 8: Pohárky na nápoje a léky z plastu
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 7: Chirurgické nabíjecí strojky pevné
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 6: Chirurgické nabíjecí strojky s otočnou hlavicí
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 5: Jednorázová holítka
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 4: Jednorázové zubní kartáčky
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 3: Emitní a močové nádoby z papíru
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči - část 2: Materiál pro hygienu pacientů na lůžku
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 04.05.2020 10:00
Dodávky pomůcek pro ošetřovatelskou péči
nadlimitní Zadávání 27.03.2020
všechny zakázky