Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Due diligence – posouzení nejvhodnější formy zajišťování zdravotních služeb v oblasti Šluknovského výběžku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 21.04.2021 13:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laboratorní přístroje – separátor krevních složek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 27.04.2021 10:00
Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody - část 2 - Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení a Nemocnice Děčín, o.z., Nefrologicko-dialyzační oddělení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 26.04.2021 10:00
Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody - část 1- Přístroj pro kontinuální dialýzu CRRT (Nemocnice Chomutov, o.z., ARO oddělení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 26.04.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dialyzační přístroje a mobilní úpravny vody
VZ malého rozsahu Zadávání 15.04.2021
Defibrilátor pro Rehabilitační oddělení MNUL II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 26.04.2021 10:00
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 - ČÁST 3 - Kovový nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 14.05.2021 10:00
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 - ČÁST 2 - Sedací nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 14.05.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Instrumentária pro osteosyntézy kostí III.
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 14.05.2021 10:00
Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 13.05.2021 10:00
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
nadlimitní Zadávání 08.04.2021
Dodávky kancelářského a jiného nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 - ČÁST 1 - Kancelářský a kuchyňský nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 13.05.2021 10:00
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021
nadlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 12.05.2021 10:00
Dodávka a montáž speciálního zdravotnického nábytku na oddělení centrálních operačních sálů, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 11.05.2021 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Koagulace - část 1: Vysokofrekvenční koagulace pro Nemocnici Chomutov, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 10.05.2021 10:00
všechny zakázky