Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s. III.
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2020 13.02.2020 10:00
Sterilizátor pro Oční oddělení Nemocnice Teplice, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2020 27.02.2020 10:00
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Zadávání 17.01.2020
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2: Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 21.02.2020 10:00
Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1: Oddělení následné péče Nemocnice Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 21.02.2020 10:00
Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z II.
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2020 21.02.2020 10:00
Barevné multifunkční zařízení, Nemocnice Most, o. z.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 29.01.2020 13:00
Podpora technologií datacenter 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2020 24.01.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2: Transportní monitory pro Nemocnici Děčín, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 24.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 1: Monitorovací systémy pro ARO oddělení, chirurgii JIP a dospávací pokoj a anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení COS pro Nemocnici Teplice, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 24.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Automatický dezinfektor endoskopů I.
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 10.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Defibrilátory s monitorací životních funkcí I.
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 10.02.2020 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Dodávka monitorů životních funkcí a anesteziologických přístrojů
nadlimitní Zadávání 06.01.2020
Dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 02.01.2020 06.02.2020 10:00
Dodávky materiálu pro inkontinenci - část 1: Vložky porodnické
nadlimitní Příjem nabídek 30.12.2019 03.02.2020 10:00
všechny zakázky