Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce III.
podlimitní V jednání 08.02.2019 25.02.2019 10:00
Dodávka periferních žilních kanyl II - část 1: základní kanyly
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2019 08.03.2019 10:00
Dodávka periferních žilních kanyl II - část 2: speciální kanyly
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2019 08.03.2019 10:00
Dodávka periferních žilních kanyl II
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2019 08.03.2019 10:00
Dodávky balené pitné vody a výpůjčka výdejníků vody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2019 05.03.2019 13:00
Dodávka léčivých přípravků s kombinací účinných látek ELBASVIR a GRAZOPREVIR
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2019 08.03.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Operační lampa s LED technologií a kamerou
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2019 11.03.2019 10:00
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace - II.
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2019 15.03.2019 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou KABAZITAXEL II
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2019 08.03.2019 10:00
Skiaskopicko-skiagrafický komplet vč. pozáručního servisu a příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2019 08.03.2019 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ENOXAPARIN II
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2019 08.03.2019 10:00
Dodávka angiografického rtg kompletu včetně pozáručního servisu pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2019 07.03.2019 10:00
Operační paměť pro servery
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.01.2019 30.01.2019 10:00
Defibrilátory pro oddělení kardiochirurgie, KAPIM a ARO
nadlimitní Hodnocení 03.01.2019 07.02.2019 10:00
Defibrilátory pro oddělení kardiochirurgie, KAPIM a ARO – část 1, defibrilátory MNUL
nadlimitní Hodnocení 03.01.2019 07.02.2019 10:00
všechny zakázky