Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přenosný ultrazvukový přístroj pro nefrologicko-dialyzační oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 05.12.2018 10.01.2019 10:00
Endoskopická ORL sestava
nadlimitní Příjem nabídek 05.12.2018 10.01.2019 10:00
Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI včetně hygienických zařízení v pavilonu "D", Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 03.12.2018 19.12.2018 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou SEVOFLURAN
nadlimitní Příjem nabídek 03.12.2018 10.01.2019 10:00
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - dodávka a montáž
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 08.01.2019 10:00
Infuzní technika pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 07.01.2019 10:00
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 2
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 08.01.2019 10:00
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - část 3
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 08.01.2019 10:00
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - část 4
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 08.01.2019 10:00
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - část 1
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 08.01.2019 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 07.01.2019 10:00
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON v injekčních roztocích: část 2
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 07.01.2019 10:00
Dodávka montáž žehlící linky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 08.01.2019 10:00
Sjednocené pojištění vozidel Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 04.01.2019 10:00
Páteřní routery pro Krajskou zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2018 04.01.2019 10:00
všechny zakázky