Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace a rozšíření vozového parku KZ a.s. IV., M1 střední třída nebo SUV 3 ks
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 10.10.2023 10:00
Pronájem oftalmologického optického koherentního tomografu (OCT) pro Krajskou zdravotní a.s. – Masarykovu Nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 09.10.2023 10:00
Provádění revizní činnosti na systémech EPS v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. II.
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 06.10.2023 10:00
Informační systém pro plánování a vykazování směn zdravotníků v Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 20.10.2023 10:00
Nová budova laboratoří – modulární stavba, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk - Design and Build
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2023 18.10.2023 00:00
Příprava a podání žádosti o podporu z OPŽP – poradce/administrátor
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2023 25.09.2023 10:00
REACT-EU 98 – Optický spektrometr ICP OES pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2023 17.10.2023 10:00
Speciální sedací nábytek pro operační sály a zdravotnické provozy pro Krajskou zdravotní, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 05.10.2023 10:00
Dodávky transportních lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 05.10.2023 00:00
REACT-EU 98 – Zařízení pro automatizovanou iontovou analýzu biologických vzorků pomocí vysokoenergetického paprsku světla II.
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 12.10.2023 10:00
Část 2 - Ohřívač krve a tekutin
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 27.09.2023 10:00
Část 1 - Ohřívač infuzí a krevních produktů
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 27.09.2023 10:00
Dodávky ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s.
podlimitní Zadávání 07.09.2023
REACT-EU 100 - Automatický analyzátor biochemický na principu nefelometrie pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2023 09.10.2023 10:00
REACT-EU 98 – Bipedální proprioceptivní zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.08.2023 26.09.2023 11:00
všechny zakázky