Veřejné zakázky Krajské zdravotní, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky plenkových kalhotek
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2019 11.12.2019 10:00
Dodávky plenkových kalhotek - část 1: Dětské plenkové kalhotky
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2019 11.12.2019 10:00
Dodávky plenkových kalhotek - část 3: Plenkové kalhotky pro dospělé - natahovací
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2019 11.12.2019 10:00
Dodávky plenkových kalhotek - část 4: Vložné pleny, vložky a fixační kalhotky
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2019 11.12.2019 10:00
Dodávky plenkových kalhotek - část 2: Plenkové kalhotky pro dospělé - zalepovací
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2019 11.12.2019 10:00
Elektrochirurgická jednotka pro NCH kliniku do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2019 09.12.2019 10:00
Dodávka aktivních antidekubitních systémů v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2019 09.12.2019 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laparoskopické věže a videoendoskopická sestava: část 3 Laparoskopická věž pro chirurgii
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 03.12.2019 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laparoskopické věže a videoendoskopická sestava: část 2 Laparoskopická věž pro gynekologii
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 03.12.2019 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Laparoskopické věže a videoendoskopická sestava: část 1 Endoskopická věž pro urologii
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 03.12.2019 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2019 18.12.2019 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.: část 1 Transportní plicní ventilátor
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2019 03.12.2019 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.: část 4 Plicní ventilátory II.
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2019 18.12.2019 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.: část 3 Plicní ventilátor pro děti do 10kg
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2019 03.12.2019 10:00
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Ventilátory I.: část 2 Plicní ventilátory I.
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2019 03.12.2019 10:00
všechny zakázky