Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Rouška perforovaná - min.rozměr 75x90 cm, s adhezí okolo otvoru, otvor centrálně o Ø 5-8 cm
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: ks
Poptávané množství: 20160 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 1 v procentech
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v procentech
zpět