Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Návlek na instrumentační stůl se savým středovým pruhem, rozměr 78x142 (tolerance ± 5%)
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: ks
Poptávané množství: 8420 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 1 v procentech
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v procentech
zpět