Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: 1. Navýšení kapacity centrální sterilizace (CS I), která bude sloužit ke sterilizaci pro provoz stávajících operačních sálů a dalších pracovišť Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a dále zejména pro nově vzniklé operační sály a jiná pracoviště v novém pavilonu MNUL.
2. Rozšíření centrální sterilizace o mytí a sušení endoskopů.
3. Nahrazení a rozšíření stávající dezinfekční a sterilizační techniky (sterilizátory a myčky) za novou, včetně obnovy inventáře a veškerého vybavení CS I.
4. Zlepšit logistiku pohybu a práce zaměstnanců.
5. Vyřešení logistiky většího množství sterilizovaného instrumentária.
6. Příprava pro management instrumentárií, který bude realizován jednotně pro celou KZ (bude řešit jiná VZ). Management by měl umožnit elektronické sledování instrumentária (každý nástroj bude evidovaný a sledovaný) dle nové legislativy.
7. Komplexní modernizace VZT (Vzduchotechniky), včetně možnosti řízení tepelných podmínek na pracovištích sterilizace dle platné legislativy.
8. Vyřešení nedostatků z hlediska hygienických předpisů pro práci zaměstnanců.
9. Zvýšení výkonů a kvalitu úpravny vody náhradou za novou.
Místo plnění: Ústí nad Labem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: Marek Sedlák, Oddělení administrace veřejných zakázek
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.03.2024 10:00
Datum zahájení: 26.01.2024 14:03
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: