Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Část 3 - Oprava ploché střechy - budova D
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je oprava havarijního stavu střešní krytiny.

____________________________________________

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
S ohledem na předmět plnění v objektu zadavatele, zadavatel DOPORUČUJE, aby se dodavatelé zúčastnili prohlídky místa plnění, které proběhne dne

15. 1. 2024 od 10:00 hodin.

Sraz účastníků bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.
Parkoviště ředitelství – GPS 50.6367078N, 13.8106119E
Duchcovská 53
415 29 Teplice

Bližší informace viz zadávací dokumentace.

____________________________________________

Informace pro dodavatele:

Přílohy zadávací dokumentace jsou vloženy pouze v 1. části zakázky.
Místo plnění: Teplice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: Michaela Steklá, Odd. administrace veřejných zakázek
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.02.2024 10:00
Datum zahájení: 03.01.2024 21:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: