Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace tlakové stanice N2O, vč. umístění tlakové stanice CO2 - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Modernizace, resp. rozdělení stávající provozní místnosti tlakových stanic medicinálních plynů a v následně vzniklých stavebně oddělených částech vytvoření hlavního a záložního zdroje oxidu dusného (N2O) a oxidu uhličitého (CO2) v technickém dvoře u Pavilonu A v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem - s připraveným připojením pro stavbu „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“
Místo plnění: Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: Michaela Steklá, Oddělení administrace veřejných zakázek
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.06.2023 10:00
Datum zahájení: 17.05.2023 12:59
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: