Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úpravna vody pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie, a to 1 kusu úpravny vody na principu předúpravy a reverzní osmózy, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, povinným poskytnutím součinnosti s projektantem a zhotovitelem stavby nového pavilonu, vč. povinnosti účastnit se na vyžádání kupujícího kontrolních dnů na stavbě, pozáruční servis na dobu 96 měsíců.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: Lenka Lacinová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.05.2023 10:00
Datum zahájení: 08.03.2023 15:08
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: