Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna záložního zdroje UPS pro důležité obvody 10kVA - budova D v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem této veřejné zakázky je modernizace / výměna záložního zdroje – výměna střídače TYRISTAT ZZ 6,3/220, který zálohuje velmi důležité obvody v zákrokových sálcích operačních sálů interny – JIP (jednotka intenzivní péče) a AAJ (antiarytmická jednotka), neurologie a gynekologie, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., sestávajícího z vlastního střídače umístěného v rozvodně budovy D a záložních baterií uložených v bateriové stanici.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: Marek Sedlák, Oddělení veřejných zakázek
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.10.2022 10:00
Datum zahájení: 06.09.2022 09:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: