Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Johnson  & Johnson, s.r.o.
IČO: 41193075
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 422 729,84 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 511 503,10 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 25.06.2021