Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zřízení nového pracoviště PET/CT, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce spojené se změnou stávajících nevyužívaných prostor bývalé nemocniční lékárny ke zřízení nového pracoviště pozitronové emisní tomografie (PET) a počítačové tomografie (CT)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 17.06.2021 14:00
Datum zahájení: 27.05.2021 10:00
Odpovědné zadávání: