Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce IV.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o stavební úpravy části 1.NP pavilonu A za účelem zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky. Dojde k vybudování jednoho standardního pokoje se třemi lůžky a vlastním hygienickým zázemím, sesterny – velínem s vlastní toaletou a kuchyňkou, a pokoje intermediární péče se čtyřmi lůžky (jedno lůžko izolované v samostatném boxu) včetně společného hygienického zázemí. Vybudování pokoje intermediární péče sebou přinese významný zásah do stavebně konstrukčního řešení objektu.
V zájmové části bude provedena nová antistatická podlaha, stěny budou opatřeny speciálním hygienickým nátěrem, budou zřízeny nové rozvody medicinálních plynů a elektroinstalací (silnoproud/slaboproud), a dojde ke zřízení nové vzduchotechniky pro zájmovou část. Nově také vznikne samostatný prostor ve vstupní hale pro umístění strojovny vzduchotechniky, TRAFA, UPS a baterie. Do tohoto prostoru bude přiveden nový kabel - přívod 400 V ze stávajícího náhradního zdroje (dieselagregátu) umístěného u trafostanice TS II.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: simona.jezkova2@kzcr.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 20.03.2019 10:00
Datum zahájení: 01.03.2019 14:57