Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka jednorázového operačního rouškování pro Krajskou zdravotní, a.s.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu plnění pro Krajskou zdravotní, a.s., v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně poskytnutí aktuální verze elektronicky).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: https://zakazky.kzcr.eu/
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.04.2019 10:00
Datum zahájení: 01.03.2019 15:23
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):