Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kapalinový chromatograf s hmotnostní spektrometrií
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kapalinových chromatografů s hmotnostní spektrometrií v počtu dvou kusů s příslušenstvím, včetně
-dopravy zboží do místa plnění,
-montáže zboží,
-instalace zboží,
-uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
-provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
-instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži,
-vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
-předání všech příslušných dokladů,
-záručního servisu dle ve smlouvě uvedených podmínek,
-likvidace obalového materiálu,
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.04.2019 10:00
Datum zahájení: 01.03.2019 15:49