Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Z TECHNIK s.r.o.
IČO: 04115490
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 739 800,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 105 158,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 13.02.2019