Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka montáž žehlící linky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž žehlící linky, skládající se z vkladače, žehliče a skladače, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:
demontáže a ekologické likvidace stávajících zařízení
Vkladač Veir typ VF 27C, výr.číslo 27/1293117/1993
Žehlič Voss, typ SPM 3x800x3000, výr.číslo 108.569/1993
Skladač Veir typ FM 35CA, výr.číslo 35/129310/1993
dopravy zboží do místa plnění,
nezbytných stavebných úprav pro montáž
jeho montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
instruktáže pracovníků střediska prádelních služeb, případně dalších uživatelů a zaměstnanců zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
předání všech příslušných dokladů,
záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy,
likvidace obalového materiálu,
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: simona.jezkova2@kzcr.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.02.2019 10:00
Datum zahájení: 30.11.2018 14:49
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):