Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Infuzní technika pro Krajskou zdravotní, a.s.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5 ks sestav infuzní techniky spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:
• dopravy zboží do místa plnění,
• jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace
• provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
• instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži,
• předání všech příslušných dokladů,
• záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy
• likvidace obalového materiálu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kontakt: vaclava.kremlickova@kzcr.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.01.2019 10:00
Datum zahájení: 30.11.2018 15:00