Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou METHYLPREDNISOLON (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: https://zakazky.kzcr.eu/
Kontakt: lenka.lacinova@kzcr.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.01.2019 10:00
Datum zahájení: 30.11.2018 14:50
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):