Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Siemens Healthcare, s.r.o.
IČO: 04179960
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 498 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 602 580,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 09.07.2018