Procurement documents

Procurement procedure: Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací

Document information

Title: Příloha č. 15 - Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP
Description: Vybraný dodavatel vyplní a přiloží jako nedílnou součást smlouvy o dílo, příloha smlouvy č. 4.
Document published on Profile: 29.01.2024 02:05:25

Actual file version

File name: Dokument PDF Příloha č. 15 - Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.pdf
Size: 143.81 KB
Actual file version: 26.01.2024 10:15:42
MD5 hash: cbe83c6174dd1b7b06321ed1eea7c28b
SHA256 hash: bab8200a948631d9d8d82def21406f183f4a44da5338802254270dc2f834d142

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 26.01.2024 10:15:42 Příloha č. 15 - Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP procurement documents n/a 143.81 KB